Onderwijs Overzicht onderwijsinstellingen

Onderwijs op Bonaire

Onderwijs algemeen

Als je met een gezin naar Bonaire vertrekt zijn er voor eventuele leerplichtige kinderen voldoende mogelijkheden om basis- en voortgezet onderwijs te volgen. Voor de allerkleinste kids is er een ruime keuze aan kinderopvang (crèches).

Op Bonaire is het gebruikelijk dat zowel de man als de vrouw binnen een gezin werkt. Een groot deel van de bedrijven en overheidsinstellingen op Bonaire beginnen om 08.00 uur. Daarom zijn de kinderen al om 07.00 uur welkom op de verschillende crèches.

Kind op Bonaire

Op Bonaire kun je op zeven basisscholen basisonderwijs/primair onderwijs volgen. Er zijn vier katholieke basisscholen (hebben een gezamenlijk bestuur), twee openbare basisscholen (hebben een gezamenlijk bestuur) en één neutrale bijzondere basisschool (heeft een eigen bestuur). De talen waarin op de school les wordt gegeven zijn het Nederlands en het Papiamentu.

Appartement Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire

Chogogo Dive & Beach Resort

Nieuw resort!

Ga je met kinderen naar Bonaire? Bij het Chogogo Dive & Beach Resort zullen zij zich uitstekend vermaken. Op het resort is een heerlijk groot zwembad wat heel langzaam afloopt naar het diepe zodat kinderen er heerlijk kunnen spelen. Ook de lazy river zullen zij fantastisch vinden. Lekker dobberen in een zwembad door de stroming, dat vonden wij zelfs leuk! De appartementen bieden ruimte tot vier personen en er zijn bungalows geschikt tot wel zes personen. Dit wordt een onvergetelijke vakantie voor het hele gezin!

We logeerden Chogogo Dive & Beach Resort in 2023. We vonden dit mooie resort fantastisch en genoten van het uitstekende restaurant en alle faciliteiten. Lees onze review!
Meer info & boeken

Hoger onderwijs is mogelijk aan twee medische faculteiten. De twee medische faculteiten hebben kleine dependances op het koraaleiland. Het niveau van deze opleidingen is vergelijkbaar met dat van het medische onderwijs in de Verenigde Staten. Vooral veel Amerikaanse studenten komen hun PhD op Bonaire halen omdat dit in vergelijking met Amerika goedkoop is.

Op Bonaire is het ook mogelijk om onderwijs te volgen aan verschillende beroepsopleidingen (MBO SPW, etcetera). Daarnaast is het mogelijk om op Bonaire verschillende opleidingen, cursussen en trainingen te volgenaan diverseinstituten en particuliere instellingen. Zo worden ondermeer computertrainingen en cursussen in Papiaments aangeboden op het eiland.

Toezicht vanuit Europees Nederland

De scholen op Bonaire ontvangen rechtstreeks geld van Europees Nederland. Ook staat het onderwijs op Bonaire onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het onderwijs. Daarnaast wordt de komende jaren het Nederlandse onderwijssysteem ingevoerd en worden inhoudelijke veranderingen doorgevoerd.

De schoolboeken in het voortgezet onderwijs en secundaire beroepsonderwijs worden overigens gratis verstrekt. Om de onderwijskwaliteit te verbeteren op Bonaire kunnen de scholen 'schoolcoaches' inhuren, waardoor onder andere het taal- en rekenniveau verbeterd kan worden en de kwaliteit van de docenten vergroot kan worden.

Leerkrachten die in het bezit zijn van een pabo-diploma (pedagogische academie voor het basisonderwijs) en op Bonaire werken, mogen zowel basisonderwijs als praktijkonderwijs geven. Formeel ressorteert praktijkonderwijs onder voortgezet onderwijs.

Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland

De Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA Caribisch Nederland) is een stichting die in 2012 is opgericht en die ervoor moet zorgdragen dat het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in Caribisch Nederland goed op elkaar aansluiten. De ROA Caribisch Nederland heeft haar hoofdkantoor op Bonaire maar is ook actief op Saba en Sint Eustatius.

Studenten die beroepsopleidingen volgen moeten op een bepaald moment stage gaan lopen bij erkende leerbedrijven. Het erkennen van deze leerbedrijven is een van de taken ROA Caribisch Nederland.

Onderwijs op andere Antilliaanse eilanden

Nog niet zolang geleden moesten veel Bonairiaanse jongeren naar andere omliggende Caribische eilanden (Aruba, Curaçao, etcetera) reizen om verschillende soorten onderwijs te kunnen volgen. Gelukkig wordt het onderwijsaanbod en onderwijsniveau op Bonaire de laatste jaren veel groter en beter.

Trots op cultuur

Bonairianen zijn uiterst trots op hun cultuur en taal. Op de meeste scholen op het duikeiland wordt bijvoorbeeld aan het begin van de schoolweek de vlag gehesen en aan het einde van de week weer gestreken. Tijdens dit ritueel wordt bovendien door de leerlingen uit volle borst het Bonairiaanse volkslied gezongen.

Daarnaast gaan de kinderen op Bonaire met een soort schooluniform naar school. Dat wil zeggen een nette spijkerbroek, nette schoenen en een t-shirt of polo-shirt. Petjes en mobiele telefoons zijn niet welkom in de Bonairiaanse klaslokalen.

Brede School

Op Bonaire bestaat de zogenaamde Brede School. De Brede School is een samenverwerkingsverband tussen scholen en andere organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Op deze manier ontstaat een nuttige samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Basisschool Pelikaan Bonaire

Schakelklas

Voor sommige leerlingen is de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te groot. Deze kinderen kunnen te maken hebben met leerachterstanden of zijn door andere factoren nog niet toe aan het voortgezet onderwijs.

Voor deze leerlingen bestaat op Bonaire de mogelijkheid om naar de Schakelklas te gaan. De begeleiding van de leerlingen op de Schakelklas is individueel. De Schakelklas bevindt zich in het gebouw van de Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ).

Reboundklas

De Reboundklas is een lesplaats – opgezet door de Stichting Project, de Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) en de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) – waar leerlingen met gedragsproblemen tijdelijk kunnen verblijven.

Hier krijgen de leerlingen groepsgericht en individueel onderwijs waarbij de leerlingen daarnaast gesteund worden in het verbeteren van het gedrag. Na het succesvol doorlopen van de Reboundklas kunnen de leerlingen weer terug naar de SGB.

Lerarentekort

Op dit moment is er een lerarentekort op Bonaire. Voor docenten uit Europees Nederland is het niet zo aantrekkelijk om op Bonaire les te geven, maar aan oplossingen wordt hard gewerkt. Er wordt de komende jaren aan regelingen gewerkt om tegemoet te komen aan pensioenen, de AOW, uitzendvergoedingen en aan tegemoetkomingen in de woonlasten voor docenten uit Europees Nederland die op Caribisch Nederland gaan werken.

In 2012 is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten om voor een periode van vier jaar extra geld in de scholen van Bonaire te stoppen om leraren te werven. In eerste instantie wordt geprobeerd om de leraren te werven op Bonaire zelf en in de regio. Daarnaast zal gekeken worden of het mogelijk is om meer leraren vanuit Europees Nederland op het duikeiland te laten werken.

Voorlichting over sexualiteit en sexuele diversiteit

In het Nederlandse onderwijs is de voorlichting over sexualiteit en sexuele diversiteit, zoals homosexualiteit, een van de kerndoelen. Op Bonaire is dit een gevoelig thema, maar dus ook verplicht. Andere kerndoelen van het Nederlandse onderwijs zijn taal- en rekenvaardigheid, mens & maatschappij, cultuur & kunst, natuur en bewegen & sport.

Veiligheid in en om school

Om de veiligheid in en om school te waarborgen hebben in 2012 verschillende betrokken partijen – de directeuren van educatieve instellingen, de gezaghebber van Bonaire, de gedeputeerde van Directie Samenleving en Zorg, de Korpschef Korps Politie Caribisch Nederland en de Hoofdofficier van Justitie – het convenant 'Een Veilige School' ondertekend tijdens het 'Plataforma di Enseñansa'.

Renovatie van de schoolgebouwen

De komende jaren wordt door Bonaire en Europees Nederland ruim 39 miljoen dollar geïnvesteerd in de renovatie van de bestaande schoolgebouwen op het koraaleiland. Daarnaast wordt van dit geld ook een nieuwe middelbare school (HAVO en VWO) gebouwd.

Nieuwe opleidingen

Regelmatig worden er op Bonaire nieuwe opleidingen aangeboden. Zo is sinds 2012 aan de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) de MBO opleiding 'Sport en Bewegen' te volgen. Dit is een initiatief van de Stichting Jong Bonaire, Indebon, Fesbo en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. 

Staatsexamencentrum op Bonaire

Op Bonaire is een speciaal Staatsexamencentrum opgericht voor de leerlingen van onder andere Curaçao, Aruba en Suriname die het Nederlandse Staatsexamen willen afnemen. Als je het Nederlandse Staatsexamen wilt afleggen, moet dat op Nederlands grondgebied gebeuren. Dit Nederlands grondgebied kan zowel Europees Nederland zijn als Caribisch Nederland.

In 2012 werd het idee geopperd om voor de leerlingen op Curaçao het Staatexamen te laten maken op een marineschip op Curaçao. Dit om de kosten te besparen van de studenten die anders naar Bonaire moeten reizen.

De toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Marja van Bijsterveld-Vliegenthart) schoot het idee af. 'Aan boord van een marineschip geldt de rechtsmacht van de vlaggenstaat, maar daarmee is een marineschip nog geen grondgebied van de staat in volkenrechtelijke zin'.

Onderwijs voor volwassenen

Het onderwijs voor volwassenen op Bonaire wordt verzorgd door de Stichting FORMA (Formashon Pa Mayan). Het doel van de stichting is om via onderwijs deelnemers de kans te geven om zich te ontwikkelen. Na het onderwijs beschikt de deelnemer over voldoende communicatieve en sociale vaardigheden, heeft de deelnemer een positieve arbeidsattitude, is de deelnemer zelfredzaam, kan de deelnemer probleemoplossend denken en is de deelnemer vakbekwaam.

Ook aan het MBO van de Scholengemeenschap Bonaire zijn opleidingen voor volwassenen te volgen. Dit zijn de zogenaamde BBL-opleidingen. BBL staat voor Beroeps Begeleidend Leren. Er worden vijf verschillende BBL-opleidingen aangeboden aan het MBO van de Scholengemeenschap Bonaire. Dit zijn monteur elektrotechnische installaties, sociaal pedagogisch werker, medewerker in de kinderopvang en buitenschoolse opvang, bouw breed en horeca kok.

Council on International Education Exchange

De Council on International Education Exchange (CIEE) is een onderzoeks- en onderwijs instelling op Bonaire. De CIEE werd in 2006 opgericht en is gevestigd aan de Kaya Gobernador N. Debrot 21 te Kralendijk.

Aan de CIEE kunnen Amerikaanse studenten academisch onderwijs volgen in de marine biologie, natuurbehoud en milieu. Daarnaast verricht het instituut veel wetenschappelijk onderzoek en research. De CIEE organiseert zeer frequent leerzame lezingen over verschillende onderwerpen. Een groot deel van deze lezingen gaan over de flora en fauna van de onderwaterwereld van Bonaire en al de bedreigingen die daar heersen. Deze lezingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Studie en stage

Studie en stage mogelijkheden voor Europese Nederlanders op Bonaire

Bonaire is bij studenten en stagiaires uit Europees Nederland een populaire bestemming om onderwijs te volgen of om een stage te lopen. Op het eiland is hoger onderwijs te volgen aan twee medische faculteiten (Amerikaanse). De ene faculteit ligt fraai gesitueerd in hartje Kralendijk terwijl de andere net buiten de hoofdstad van Bonaire ligt.

Saint James Bonaire

Stageplaatsen in de toeristische sector en in het onderwijs zijn favoriet maar er zijn nog veel meer andere mogelijkheden. Zo kun je op het Caribische eiland bij verschillende bedrijven en (overheids)instellingen ook stage lopen. Dat kunnen meeloop-, project-, of afstudeerstages zijn.

Studenten komen op Bonaire in aanmerking voor studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Bonairiaanse studenten die in Nederland willen gaan studeren kunnen beroep doen op een zogenaamde opstarttoelage (reiskosten, etcetera).

Er zijn verschillende gespecialiseerde bureaus die Europese Nederlanders kunnen helpen met het regelen van een stage op Bonaire. Zij hebben de contacten met bedrijven en instellingen en kunnen een degelijk stagecontract opstellen. Verder helpen ze je bij het zoeken van een geschikte woonruimte en bieden een helpende hand als er problemen optreden.

Studie en stage mogelijkheden voor Bonairianen in Europees Nederland

Bonairiaanse studenten die in Nederland gaan studeren worden daarbij begeleid en ondersteund door de S4 Foundation (Foundation Sint Maarten Student Support Services). Deze op Sint Maarten gevestigde stichting gaat voor de studenten onder andere op zoek naar huisvesting en mentoren. Daarnaast helpt de Bonairiaanse studieorganisatie FINEB (Fundashon Finansiamentu di Estudio di Bonaire) Bonairiaanse jongeren die de ambitie hebben om te gaan studeren in Europees Nederland.

Bovendien wordt er door RCN Studiefinanciering, dit is een onderdeel van de Rijksdienst Caribisch Nederland, een VOBESS-cursus voor de aanstaande studenten georganiseerd. VOBESS staat voor Voorbereiding BES Studenten.

De VOBESS-cursus bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds een zelfredzaamheidcursus (deze bestaat onder andere uit leren koken) en anderzijds een oriëntatiecursus (deze bestaat onder andere uit het leren van sociaal emotionele vaardigheden, leren omgaan met geld en Nederlandkunde).

Bonaire heeft er een voordeel bij dat Bonairianen die elders in de wereld gaan studeren uiteindelijk weer terug te keren naar Bonaire om daar te gaan werken. Er zijn verschillende partijen die ervoor pleiten om de opgebouwde studieschuld in zo’n geval kwijt te schelden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft echter in 2012 besloten hier niet aan mee te werken. OCW ziet hier voor de werkgevers op het duikeiland een taak weggelegd. Bonairinaase studenten die in Europees Nederland gaan studeren zijn wel gratis verzekerd voor ziektekosten.

Plaza Resort Bonaire

All Inclusive Hotel Plaza Resort Bonaire

Met de geweldige all inclusive formule van Plaza Resort is het onbeperkt genieten op Bonaire!

Meer info

Reisgidsen Bonaire

Reisgidsen over Bonaire

Ga jij naar Bonaire? Dan zijn deze reisgidsen over Bonaire onmisbaar voor jou!

Meer info

Auto huren op Bonaire

Huurauto Bonaire

Wat is er nou leuker om met een auto er op uit te trekken om het eiland te verkennen? Doen!

Meer info

Activiteiten op Bonaire

Kajakken op Bonaire

De allerleukste activiteiten op Bonaire boek je thuis al eenvoudig online bij Viator!

Meer info

Tip AB Car Rental

Ga jij naar Bonaire en zoek je een betrouwbare autoverhuurder? Dan is AB Car Rental een uitstekende partner. AB Car Rental heeft als enige autoverhuurder € 0,00 eigen risico! Bekijk de tarieven!

Tip Plaza Resort Bonaire

Uit persoonlijke ervaring kunnen wij dit hotel van harte aanbevelen. All inclusive, dus lekker zorgeloos en relaxed. Heerlijke cocktails aan de bar, een bbq aan het strand of ander thema diner, wat hebben wij genoten. De kamers zijn ruim, zeer comfortabel en de staf is super vriendelijk. Het huisrif voor de deur is geweldig, tijdens het snorkelen zagen we daar zelfs een schilpad! Wij komen er zeker terug. Beoordeeld met een 8.5. Meer info & Direct boeken!

Tip Snorkeltour Bonaire

Wil jij met een gids gaan snorkelen op Bonaire? Je ziet er de mooiste, kleurrijke vissen en wie weet ook wel een zeeschildpad. Hapjes, drankjes en snorkeluitrusting zijn inbegrepen! Boek deze tour bij Viator. Beoordeeld met 5.0 uit 5.0 sterren. Direct boeken!

Wil jij voordelig op vakantie naar Bonaire? Bekijk dan de last minutes en aanbiedingen!

TOP 10
Ben je op zoek naar de beste vakanties naar Bonaire? Bekijk dan de TOP 10 pakketreizen Bonaire!

TUI
De Vakantie Discounter
Stip Reizen
Corendon
PrijsVrij
By June vakantie Bonaire met huurauto
Beach Check Aanbiedingen
D-Reizen Aanbiedingen