Facebook Twitter
De beste aanbieders van vakanties naar Bonaire ArkeKras

Last Minutes Bonaire

Aanbiedingen en Lastminutes naar Aruba
Dagelijks vind je op deze website de beste aanbiedingen en last-minutes tegen scherpe prijzen. Direct naar het overzicht!

EmigrerenCaribisch NederlandRijksdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Douane

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is de Rijksoverheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden). De RCN bestaat sinds 1 september 2010 en is een onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid.

Binnen de RCN werken de verschillende ministeries samen. De RCN is de werkgever van de rijksambtenaren op de BES-eilanden en vormt tevens het centrale informatiepunt van de Rijksoverheid op de BES-eilanden voor burgers en bedrijven.

Op dit moment is het Nederlandse sociale stelsel nog niet ingevoerd op Bonaire. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2012 met een wetsvoorstel gekomen om het woonlandbeginsel van toepassing te gaan verklaren voor Bonaire.

Hierdoor wordt het mogelijk om de uitkeringen op Europees Nederland en Caribisch Nederland af te stemmen op de plaatselijke kosten van het levensonderhoud aldaar.

Kinderbijslag, AOW en bijstandsuitkering

Op dit moment krijgen de ouders op Bonaire geen kinderbijslag voor hun kinderen. Er zijn wel steeds meer politieke partijen in Europees Nederland (onder andere de ChristenUnie) die vinden dat de kinderbijslag snel moet worden ingevoerd op Bonaire.

Daarnaast is de huidige AOW voor de Europese Nederlanders ruim twee keer zo hoog als de AOV (AOV is de Bonairiaanse equivalent voor de Nederlandse AOW) voor de Caribische Nederlanders. Ook de bijstandsuitkering is aanzienlijk lager op Bonaire dan in Europees Nederland.

Anno 2012 is een netto AOW-uitkering in Europees Nederland 1032 euro en op Bonaire 437 euro. De bijstand in Europees Nederland is 936 euro en op Bonaire 164 euro.

IND-unit Caribisch Nederland

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en draagt zorg voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. De werkzaamheden van de IND op de BES-eilanden wordt uitgevoerd door de IND-unit Caribisch Nederland.

De IND-unit Caribisch Nederland beoordeelt de aanvragen voor een verblijfsvergunning van vreemdelingen die op Bonaire willen verblijven. Daarnaast behandelt de IND-unit Caribisch Nederland verzoeken van mensen die Nederlander willen worden.

Verblijfsdoelen op Bonaire

Er zijn 17 verschillende verblijfsdoelen op Bonaire: 

Verrichten van arbeid in loondienst arbeid
Verrichten van arbeid als zelfstandige arbeid
Verblijf als vrijwilliger arbeid
Verblijf als stagiaire arbeid
Verblijf als praktikant arbeid
Verblijf als student studie
Verblijf als investeerder overige
Verblijf als gepensioneerde/rentenier overige
Verblijf als overwinteraar overige
Verblijf ter adoptie of als pleegkind familie
Gezinshereniging of gezinsvorming familie
Voortgezet verblijf -
Vervolging van mensenhandel -
Verlenging verblijfsvergunning/aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd -
Wedertoelating -
Nederlander van elders die op Bonaire willen verblijven -
Behulpzaam zijn -

Aanvraagformulieren

Als je voor een bepaald verblijfsdoel op Bonaire wilt zijn moeten er verschillende aanvraagformulieren worden ingevuld.

Als je niet een nationaliteit van een van de Lidstaten van de EU, de Lidstaten van de EER, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zuid-Korea of Zwitserland hebt, moeten de twee onderstaande aanvraagformulieren ingevuld worden:

Aanvraagformulier 'aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)' + bescheidenlijst
Toestemmingsverklaring voor vertrek naar het buitenland van een minderjarige bijlage
Garantstelling bijlage
Garantstelling onderwijsinstelling bijlage
Werkgeversverklaring/bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan bijlage

Aanvraagformulier 'aanvraag verblijfsvergunning bepaalde tijd met mvv' + bescheidenlijst
Intentieverklaring en Verwijzingsverzoek TBC onderzoek bijlage
Relatieverklaring bijlage
Verklaring burgelijke staat minderjarige > 15 jaar bijlage
Toestemmingsverklaring voor vertrek naar het buitenland van een minderjarige bijlage
Garantstelling bijlage
Bewustverklaring tijdelijk verblijfsrecht bijlage
Garantstelling onderwijsinstelling bijlage
Werkgeversverklaring/bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan bijlage

Als je een nationaliteit van een van de Lidstaten van de EU, de Lidstaten van de EER, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zuid-Korea of Zwitserland hebt, moet het onderstaande aanvraagformulier ingevuld worden:

Aanvraagformulier 'aanvraag verblijfsvergunning bepaalde tijd zonder mvv of wijziging verblijfsdoel' + bescheidenlijst
Intentieverklaring en Verwijzingsverzoek TBC onderzoek bijlage
Relatieverklaring bijlage
Verklaring burgelijke staat minderjarige > 15 jaar bijlage
Toestemmingsverklaring voor vertrek naar het buitenland van een minderjarige bijlage
Garantstelling bijlage
Bewustverklaring tijdelijk verblijfsrecht bijlage
Garantstelling onderwijsinstelling bijlage
Werkgeversverklaring/bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan bijlage
EmigrerenCaribisch NederlandRijksdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Douane