Facebook Twitter
De beste aanbieders van vakanties naar Bonaire ArkeKras

Last Minutes Bonaire

Aanbiedingen en Lastminutes naar Bonaire
Dagelijks vind je op deze website de beste aanbiedingen en last-minutes tegen scherpe prijzen. Direct naar het overzicht!

Hulpdiensten

Op Bonaire zijn alle verschillende hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance, kustwacht en de Nederlandse krijgsmacht) aanwezig die hulpverlenende taken uitvoeren bij ongevallen en rampen.

Politie

Als er met spoed politie moet komen bel je 911. De Bonairiaanse politie heeft een prima reputatie. Over het algemeen zijn de dienders van de wet op het Caribische eiland vriendelijk en servicegericht.

Het hoofdkantoor van de politie zetelt in het centrum Kralendijk. Daarnaast zijn er politiebureaus in de wijk Amboina en in de tweede stad van Bonaire; Rincon. In het bureau van Amboina zijn de barioregisseur en het Bureau Slachtofferhulp gehuisvest.

Iedereen boven de 12 jaar is op Bonaire verplicht om een geldig identiteitsbewijs met zich mee te dragen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).

Op Bonaire is ook de Koninklijke Marechaussee aan het werk. Zij houden zich bezig met grensbewaking en immigratiewerkzaamheden. Daarnaast assisteren ze de politie bij surveillance activiteiten. De leden van de Koninklijke Marechaussee zijn 6 maanden op het eiland werkzaam en worden dan vervangen door nieuwe Marechaussees.

Brandweer

Als er met spoed brandweer moet komen bel je 919. De brandweer verzorgt haar diensten op Bonaire vanuit verschillende plekken. Het vliegveld in Kralendijk en Rincon bezitten een brandweerkazerne.

Het Brandweerkorps Caribische Nederland werkt met moderne spullen waaronder de meest geavanceerde ademluchtapparatuur. Op Bonaire kan het Brandweerkorps Caribisch Nederland ook een 'search and rescue team' inzetten.

Jair Tromp is op dit moment de algemeen commandant van het Brandweerkorps Caribische Nederland.

Ambulance

Als er met spoed een ambulance moet komen bel je 912. De medische voorzieningen op Bonaire zijn verder uitstekend te noemen. Op het eiland staat onder andere een modern ziekenhuis in Kralendijk.

Kustwacht

In geval van noodsituaties op zee moet je zo snel mogelijk contact opnemen met het Reddings- en Coördinatie Centrum (RCC). Dit kan via het alarmnummer van de Kustwacht 913 of middels de marifoon op kanaal 16.

De 'Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied' is een samenwerkingsverband tussen Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) Aruba, Curaçao en Sint Maarten en staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat voor de maritieme dienstverlening.

De leiding van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied bevindt zich op Curaçao. Operaties vinden plaats vanuit vier steunpunten: Curaçao, Hato-Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Om de alarmering en hulpverlening op Bonaire scherp en op een hoog nivo te houden wordt er tweemaal per jaar een rampenoefening gehouden. Tijdens deze rampenoefening zijn de politie, brandweer, ambulancedienst, ziekenhuis, vliegveld, militairen en andere hulpdiensten betrokken.

Daarnaast organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)/Rijkswaterstaat regelmatig workshops met als thema’s 'maritieme risico analyse Caribisch Nederland' en 'maritieme incidentenbestrijding Caribisch Nederland'.

Aan deze workshops nemen alle relevante belanghebbenden deel. Men probeert op deze manier voor de 'maritieme incidentenbestrijding Caribisch Nederland' goede protocollen te ontwikkelen.

Nederlandse Krijgsmacht

De Nederlandse Krijgmacht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Defensiebeleid in het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, dus ook op Bonaire.

Column: De Koninklijke Marine op Bonaire!
Ooit heeft Henk Kamp, in de hoedanigheid als minister van Defensie, geroepen dat de marine van Venezuela bestond uit een handjevol tweedehandse oorlogsschuitjes die geen enkele partij zouden vormen voor de ultramoderne schepen van de Nederlandse marine. Hij had de lachers op zijn hand... Lees deze column.

In totaal werken er 500 marinemedewerkers, vlootpersoneel en mariniers, onder leiding van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB), aan de veiligheid van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribische gebied.

Op Curaçao zijn de Marinebasis Parera en de Marinekazerne Suffisant gevestigd. Op Aruba ligt de Marinekazerne Savaneta.

Protocol toezicht op rampenbestrijding en crisisbeheersing Caribisch Nederland

Sinds 2012 bestaat er voor Caribisch Nederland een protocol waarin, conform de Veiligheidswet BES, de uitvoering van het toezicht op de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland wordt geregeld.