Bonaire van A tot Z

A

Algemene Ouderdomsverzekering

De Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) is de Bonairiaanse equivalent van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet (AOW).

Anno 2012 ligt deze leeftijd op 60 jaar. Deze AOV gerechtigde leeftijd gaat verlengd worden tot 65 jaar. Dit proces gaat geleidelijk verlopen en moet in 2021 effectief zijn.

Algemene Bestedingsbelasting

De volgende eerste levensbehoeften zijn vrijgesteld van de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) op Bonaire: brood, rijst, granen, aardappelen, melk, zuivelproducten, eieren, natuurhoning, groentes, planten, wortels en meel.

Apartheid

Sommige Bonairiaanse politici vinden dat Europees Nederland een beleid van 'apartheid op afstand' voert omdat er geen gelijkwaardigheid van sociale en economische rechten bestaat tussen Bonaire en Europees Nederland.

Appeltje van Oranje

Sinds Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland is geworden, levert het koraaleiland ook regelmatig genomineerden voor het Appeltje van Oranje.

App

Omdat Bonaire een duikeiland is, is er een interessante app op de markt. Deze vis-app geeft toegang tot een database met 1599 verschillende Caribische vissoorten en meer dan 5.500 identificatieplaatjes.

Koraalvis op Bonaire

Asbest

Op veel schoolgebouwen op Bonaire zijn in het verleden veel asbesthoudende materialen gebruikt. Dit asbest wordt de komende tijd allemaal deskundig verwijderd.

ATV-richtlijn

Sinds 2012 hebben het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) en de FIOD afspraken gemaakt over de aanpak van belastingfraude op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde ATV-richtlijn: Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijn voor fiscale- en douane delicten.

Autobanden

Op Bonaire vormt de hoeveelheid afgedankte autobanden een groot probleem. De autobanden moeten worden begraven omdat ze anders in de openlucht een broedplaats vormen voor de dengue-mug. De dengue-mug is de veroorzaker van de gevreesde dengeu of knokkelkoorts.

De verwerking van autobanden kost veel geld. Er worden op Bonaire veel autobanden ingevoerd voor de handel. Als op iedere geïmporteerde autoband een milieuheffing in rekening gebracht zou worden zou het probleem voor een groot deel opgelost zijn. 

B

Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Op Bonaire is in 2012 het project 'Guia pa Merkado Laboral' (begeleiding naar de arbeidsmarkt) opgestart. Het is een re-integratieproject bestaande uit verschillende facetten en onderdelen: werkend leren, herscholing, vacaturebank, subsidies en beleidsplannen.

Belevingsonderzoek

Een keer per jaar voert de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) een belevingsonderzoek uit onder de bevolking van de BES-eilanden. Het rapport met de uitkomsten wordt aangeboden aan de eilanden, de diensthoofden en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Betalingsverkeer Caribisch Nederland

De werkgroep Betalingsverkeer Caribisch Nederland wil in gezamenlijk overleg met alle marktpartijen komen tot een meer efficiënt betalingsverkeer op Bonaire.

Bed and Breakfast

Op Bonaire zijn er verschillende mogelijkheden om een overnachting in een woonhuis of hotel te boeken waar het ontbijt voor de volgende dag bij inbegrepen is, de zogenaamde Bed and Breakfast (B&B) (Ned: logies en ontbijt).

Boer zoekt Vrouw op Bonaire

In het seizoen 2013-2014 nam Aletta van Beeck deel aan het programma 'Boer zoekt Vrouw'. Aletta van Beek heeft een geitenboerderij op Bonaire waar ze onder andere geitenkaas maakt. Het seizoen van 2013-2014 was bijzonder in de zin dat Boer zoekt Vrouw de grens overging: Boer zoekt Vrouw Internationaal. Bekijk ons verslag!

Bonaire Promotieprijs

De Bonaire Promotieprijs wordt jaarlijks door het Bonaire Toeristenbureau uitgereikt aan personen of bedrijven die Bonaire op een positieve manier onder de aandacht brengen.

Bonaire Aanmoedigingsprijs

De Bonaire Aanmoedigingsprijs (Roze Ei) wordt jaarlijks door het Bonaire Toeristenbureau uitgereikt aan personen of bedrijven die Bonaire op een positieve manier onder de aandacht brengen.

Boneiru Duradero

Op Bonaire worden regelmatig beurzen georganiseerd waar tweedehandse spullen worden verhandeld. Tijdens deze duurzaamheidbeurzen (Boneiru Duradero) verwisselen onder andere tweedehandse kleding, schoenen, speelgoed, boeken, modeaccessoires en woonaccessoires van eigenaar.

C

CBS Caribisch Nederland

Het CBS Caribisch Nederland verzamelt, analyseert, verwerkt en publiceert de statistieken over de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Europees Nederland en in Caribisch Nederland, waaronder Bonaire.

Consumentenbond Bonaire

In 2012 werd op Bonaire een consumentenbond opgericht. De reden dat de Union di Konsumidó Boneiru (Unkobon) werd opgericht is dat de consument op het koraaleiland meer controle wil over de prijzen en meer transparantie wil over de prijsopbouw.

Unkobon werkt nauw samen met de Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneiru, dit is een organisatie die alle prijzen noteert en prijsverschillen registreert. Bovendien wordt er samengewerkt met de Nederlandse Consumentenbond en met de Fundashon pa Konsumidó op Curaçao.

Community art projecten

Community art projecten zijn kunstzinnige projecten rondom sociale vraagstukken. Op Bonaire liep in 2011 en 2012 het Community art project 'Zoutkristallen'. Centraal bij dit project was een klassieke piano die een tocht over het eiland maakte en als doel had om de oude en nieuwe bewoners van Bonaire met elkaar te verbinden.

Composteren

Op Bonaire wordt het vloeibare en vaste organische afval gecomposteerd. Ook het slib van de afvalwaterzuiveringen wordt hier voor gebruikt. Tijdens dit proces worden onder andere zeefmolens en shredders gebruikt.

Met het eindproduct van deze compostering wordt arme grond op het koraaleiland verrijkt.

Cruiseseizoen

Het cruiseseizoen op Bonaire begint in november en eindigt in april.

Cruiseschip Bonaire

D

De Tragiek van Bonaire

De Tragiek van Bonaire is een boek dat geschreven is door Trix van Bennekom in 2012 en omvat de volgende thema’s: duikersparadijs en roversnest, speeltuin voor CDA-politici (met een hoofdrol voor Hans Hillen), de invasie van Haagse ambtenaren (onder leiding van Henk Kamp),
 koloniaal decor voor de moord op Marlies van der Kouwe, 
de verlammende zwijgcultuur en een idyllisch eiland in een kolkende stroomversnelling.

Dierenasiel Bonaire

Het Dierenasiel Bonaire (Animal Shelter Bonaire) is een stichting op Bonaire die zich het lot aantrekt van de zwerfhonden en zwerfkatten op Bonaire. De dieren worden onder andere ontwormd, gevaccineerd en zonodig gesteriliseerd.

In Januari 2012 ontving het Dierenasiel Bonaire van de Stichting Dierenlot uit Nederland een nieuwe pick-up. Met deze auto kan het asiel de honden en katten op het eiland beter transporteren.

Duurzame landbouw

Op Bonaire zijn verschillende projecten opgestart om duurzame landbouw te stimuleren. Zo wordt onder andere gezuiverd afvalwater gebruikt om veevoer (snijmaïs voor geiten) en groentes te verbouwen.

Duurzame ontwikkeling

Bonaire streeft naar een duurzame ontwikkeling waarbij gewerkt wordt met het concept van de drie P’s: People (sociale belangen), Profit/Prosperity (economische belangen) en Planet (ecologische belangen).

E

Ereburgerschap

Aan sommige burgers die veel voor Bonaire hebben gedaan en betekend wordt het ereburgerschap van Bonaire verleend. In 2013 viel – de op Curaçao geboren – drs. ing. Peter F. Hartman deze eer toe.

Hartman was tot 1 juli 2013 de president-directeur en CEO van de KLM. Door de hoge vluchtfrequentie van de KLM op Bonaire kon de luchthaven van het Nederlandse duikeiland flink groeien. Hierdoor kreeg ook de economie op het eiland een flinke boost.

Erfpachtcanon

Erfpachtcanon is de periodieke vergoeding van de huiseigenaar aan de eigenaar van de grond waarop het huis staat. Het bedrag wordt om de zoveel jaar herzien. Sinds 10 oktober 2010 (het moment dat Bonaire onderdeel werd van Nederland) is er veel discussie ontstaan op Bonaire over de erfpachtregeling. 

Daarom wordt het grondbeleid op Bonaire de komende jaren opnieuw tegen het licht gehouden. Op deze manier moet er een transparant beleid komen voor de markt en de overheid aangaande het grondbeleid.

Exotische soorten

Exotische planten- en diersoorten vormen een sterke bedreiging voor de biodiversiteit van Bonaire. De rubberlinaan (Cryptostegia grandiflora) en de neemboon (Azadirachta indica) zijn de meest bedreigende invasieve plantensoorten op het duikeiland. Daarnaast groeien op het eiland nog eens 80 potentiële invasieve planten.

Plantensoorten op Bonaire

Aan wal is het vooral de zwarte rat die veel schade berokkend en als maritiem exoot staat de koraalduivel op de eerste plaats.

F

Fellow of Undersea and Hyperbaric Medicine

In 2013 ontving dokter Richard van der Vaart de prestigieuze titel 'Fellow of Undersea and Hyperbaric Medicine'. Van der Vaart is een mondiale expert in de duikgeneeskunde en werkt al een lange tijd op Bonaire.

Fevers

Op Bonaire vinden zo nu en dan illegale autoraces (fevers) plaats. Bij het 'feveren' spinnen auto’s met hoge snelheid in de rondte.

Film

Op Bonaire is een prachtige film gemaakt over de windsurfers van het Benedenwindse Eiland: Children of the Wind.

Firegoogs

Op Bonaire zijn rond de jaarwisseling zogenaamde 'firegoogs' te koop. Firegoogs zijn speciale vuurwerkbrillen die oogletsel kunnen voorkomen.

Fiji

Met de Fiji-zaak wordt een groot onderzoek van het OM op Bonaire bedoelt naar vermeende beleggingen vanuit misdrijf afkomstige gelden in onroerend goed projecten, zwaar materieel en goudhandel.

Freewinds

De Freewinds is het schip van de Scientology Church (Scientology Kerk). De Freewinds is regelmatig te bewonderen in de cruisehaven van Kralendijk.

G

Gay

Bonaire is een homovriendelijk eiland. De voorzieningen voor homo’s zijn wel beperkt. Binnen de Antilliaanse cultuur blijft homesexualiteit echter een gevoelig thema. Zeker als je je realiseert dat het grootste deel van de Bonairiaanse bevolking een katholieke achtergrond heeft.

Geitenboerderij

De geitenboerderij op Bonaire draagt de naam 'Semper Kontentu' hetgeen letterlijk 'altijd tevreden' betekent. Op de boerderij wordt dertig geiten gemolken en vervolgens geitenkaas geproduceerd volgens eigen originele receptuur. Van de geitenmelk van dertig geiten kan ongeveer 2 kilogram geitenkaas gemaakt worden. De geitenboerderij bevindt zich op Kunnuku Tras di Montagne.

De geitenkaas van de Semper Kontenu kan worden gekocht op de geitenboerderij maar ligt ook in de schappen van de Warehouse Supermarket en de Van den Tweel Supermarket. Bovendien is de geitenkaas te bestellen bij verschillende restaurants op Bonaire.

De geitenboerderij is gratis te bezoeken op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Geiten op Bonaire

Gescheiden afval en recycling/hergebruik van afval

Op Bonaire heeft het afvalverwerkingsbedrijf 'Selibon' een flink aantal glasbakken/glasbollen uitgezet op diverse plaatsen. Hierdoor het glas op het eiland gescheiden van het overige afval.

'Bonrecycling' is een ander bedrijf op Bonaire dat zich bezighoudt met het recycling/hergebruik van afvalstromen, onder andere verschillende soorten vetten.

Grootonderhoud hoofdwegen

Een groot deel van de wegen op Bonaire verkeren in een slechte staat. De Bonairiaanse overheid is derhave in 2013 begonnen met een groot onderhoud van haar wegennet. Met dit project is ruim 12 miljoen dollar gemoeid en zal verschillende jaren in beslag gaan nemen.

H

Havens

Bonaire heeft drie industriële havens; de haven/pier van Bopec, de haven/pier van Cargill Salt bij saliña en de haven/pier in Kralendijk. Deze drie haven voldoen aan de normen die internationaal worden gesteld aan de veiligheid van de havens, de zogenaamde ISPS-code.

De ISPS-code (international Ship and Port facility Security) is de internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en betreft het beveiligen van schepen en haveninstallaties tegen terroristische aanslagen.

Hielprik

Sinds 2014 is op Bonaire de hielprik ingevoerd. Bij de hielprikscreening wordt van een pasgeborenen een beetje bloed afgenomen dat wordt getest op 18 aandoeningen. Op deze manier kan door snel ingrijpen veel lichamelijke schade en leed worden voorkomen.

Huizenruil

Huisruil is een interessante manier om vakantie te vieren. De kosten zijn uiteraard laag omdat je niets hoeft te huren en je komt op plaatsen waar je normaal niet zou komen. Huizenruil wordt op Bonaire ook steeds populairder.

Hugo Gerharts

Hugo Gerharts is de grondlegger van het cruisetoerisme op Bonaire.

Hoogseizoen

Het hoogseizoen op Bonaire loopt van 16 december tot en met 15 mei.

I

IJkwezen Caribisch Nederland

Sinds 2013 werken er op Bonaire ijkmeesters (metrologisch controleurs). IJkmeesters zien er op toe dat de IJkwet BES wordt nageleeft.

Investeringsfonds voor de BES-eilanden

Al het geld dat de verschillende ministeries hebben gereserveerd voor de BES eilanden wordt gestort in een fonds. Op deze manier worden toekomstige projecten op de BES-eilanden, waaronder Bonaire, beter en efficiënter realiseerbaar.

Inzameling en verwerking van afvalstoffen

Op Bonaire wordt het afval verzamelt en verwerkt door twee bedrijven: Selibon (overheid) en Bon Recycling (directie: Herbert de Jongh jr. en Edison Rijna). Deze twee bedrijven hebben in 2012 een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Op deze manier ontstaat er een beter afvalbeleid op het duikeiland. De samenwerking behelst de volgende afvalstromen: papier, karton, batterijen, accu’s, kunststoffen, glas, blik, schoot, autobanden, frituurvet, afgewerkte olie, puin, koelkasten, wasmachines, televisies en computers.

IVA

In 2013 is de werkgroep Initiatie, Visie & Actie (IVA) op Bonaire opgericht. De IVA bestaat uit Bonairianen die zich als doel gesteld hebben om op verschillende terreinen ontwikkelingsprocessen op gang te zetten die moeten bijdragen aan een positieve ontwikkeling van Bonaire.

J

Jan Rooijakker

Jan Rooijakker was de eerste korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Op 1 juli 2013 droeg hij dit ambt over aan Hildegard Buitink.

K

Kamperen

Traditiegetrouw wordt er met Pasen veel gekampeerd op de stranden van Bonaire door de lokale bevolking.

Stranden op Bonaire

Kadaster Bonaire

De taken van het Kadaster Bonaire zullen uiteindelijk worden overgenomen door het Kadaster Nederland. Op dit moment bevindt het Kadaster Bonaire zich nog de transitieperiode.

Kaya Gobernador N. Debrot

Kaya Gobernador N. Debrot is een belangrijke weg op Bonaire. De weg is vernoemd naar Cola Debrot. Nicolas (Cola) Debrot was een beroemde Bonairiaanse arts, schrijver, filosoof en politicus.

L

Lintjes

Ook op Bonaire worden Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In 2012 werden Franklin Scherptong, Emma Sint Jago en Emmy Schermer Koninklijk onderscheiden voor hun verdiensten binnen de Bonairiaanse samenleving. Ze werden alle drie gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Loadshedding

Soms kan het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) door reparatiewerkzaamheden of door te weinig wind, onvoldoende stroom leveren op Bonaire. Op zo’n moment wordt een schakelschema opgesteld om bepaalde gebieden uit te schakelen van stroomvoorziening. Dit systeem wordt loadshedding genoemd.

M

Marcultura

Stichting Marcultura op Bonaire is een experimentele kwekerij waar garnalen, (aquarium)vissen en kreeften worden gekweekt.

Mentaliteit op Bonaire

De Bonairiaanse mentaliteit verschilt op sommige punten van de mentaliteit van Europese Nederlanders. Doordat onder andere de temperatuur op Caribisch Nederland aanzienlijk hoger is dan in Europees Nederland, ligt het tempo van leven en werken wat lager op Bonaire. Het Papiaments heeft er een mooi woord voor: 'poko-poko', hetgeen 'rustig aan' betekent. 

Medwork Bonaire

Medwork Bonaire b.v. is een organisatie die zich bezighoudt met het verzuim- en arbobeleid op Bonaire. 

Met kinderen naar Bonaire

Ook gezinnen met jonge kinderen kunnen op Bonaire een prima vakantie beleven. Het Caribische eiland is een kindvriendelijke bestemming. Zowel voor kleuters, kids en tieners zijn er voldoende mogelijkheden op het duikeiland.

Het is goed om je te realiseren dat kinderen in Nederland vanaf een leeftijd vanaf 5 jaar leerplichtig zijn. Tot die tijd kun je dan ook profiteren om te reizen met kinderen die geen verplichting hebben om naar school te gaan buiten het hoogseizoen.

Sinds 26 juni 2012 is het niet meer mogelijk om je kind bij te schrijven op je eigen paspoort. Alle kinderen moeten vanaf die datum beschikken over een eigen reisdocument. Kinderen kunnen vaak worden meeverzekerd op de polis van hun ouders.

Met kinderen naar Bonaire vliegen

Voor de meeste volwassen mensen is de vliegreis naar Bonaire een beetje afzien. Je zit toch ruim 10 uur in een aluminium buis op 10 kilometer hoogte met weinig been- en bewegingsruimte. Maar volwassen mensen kunnen zich daarop instellen, voor kinderen ligt dat een beetje anders. Het is verstandig om kinderen voor te bereiden voor de lange vlucht.

Vliegveld Bonaire

Met kinderen in kindvriendelijke accommodaties op Bonaire

Sommige hotels en resorts op Bonaire rekenen niets voor kinderen onder de 12 jaar als ze bij hun ouders op de kamer slapen.

Minder valide reizigers

Op Bonaire zijn voldoende accommodaties (hotels & resorts, appartementen en vakantievilla’s) die geschikt zijn voor minder valide reizigers. Ook zijn er verschillende touroperators die activiteiten (eilandtours, duiken, etcetera) aanbieden die aangepast zijn voor minder valide reizigers.

Monarchvlinder

De monarchvlinder (Danaus plexippus) is een vlindersoort die veelvuldig voorkomt op Bonaire. Met name in de tuinen laat de vlinder zich veelvuldig zien.

N

Naaldcontainers

Sinds 2013 stelt het ziekenhuis van Bonaire gratis naaldcontainers ter beschikking, om naalden die niet meer gebruikt worden te verwijderen. De naaldcontainers worden onder andere gegeven aan patiënten in de thuiszorg en aan patiënten van de diabetispoli.

Nationale Ombudsman

In 2012 heeft Bonaire zich aangesloten bij de Nationale Ombudsman. In Nederland kunnen gemeenten kiezen voor een eigen Ombudsman of zich aansluiten bij de Nationale Ombudsman.

Nederlandse - en internationale winkelketens op Bonaire

Als je nu naar het straatbeeld van Bonaire kijkt, valt op dat er erg veel Nederlandse - en internationale winkelketens aanwezig zijn zoals: Blokker, DA Drogist, Kruitvat en Leenbakker.

De verwachting is dat de komende jaren veel Europese Nederlanders zich gaan vestigen op Bonaire. Wellicht gaan ook veel meer Nederlandse - en internationale winkelketens in de toekomst hun deuren openen op Bonaire.

O

Omgangsvormen

Bonairianen zijn gewend om elkaar en toeristen te groeten op straat waarbij men elkaar overigens niet tutoyeert. Over het algemeen gaan Bonairianen keurig gekleed. Zeker als je een kerk binnenstapt wordt er van je verwacht dat je gepaste kleding draagt.

Onderstand

Met 'onderstand' wordt op Bonaire 'bijstand' bedoeld. In tegenstelling tot de mensen in Europees Nederland mogen de bewoners van Bonaire die een onderstand uitkering ontvangen deze uitkering aanvullen met een inkomen uit werk.

P

Prostitutie

Op Bonaire is een bordeel aanwezig, Paradise Inn. Dit bordeel is lokaal beter bekend onder de naam Pachi’s Place.

R

Rekenkamer

Bonaire, Saba en Sint Eustatius bezitten een Gezamelijke Rekenkamer voor de BES-eilanden. De rekenkamer bestaat uit drie leden. Elke eilandraad benoemt een lid voor de periode van zes jaar.

Ruimtefoto

De Nederlandse astronaut André Kuipers maakte gedurende zijn verblijf in het internationale ruimtestation ISS (2012) een foto van Aruba, Bonaire en Curaçao. Deze foto publiceerde hij vervolgens op zijn Twitteraccount.

S

Scheepvaartinspectie Caribisch Nederland

De Scheepvaartinspectie Caribisch Nederland ressorteert onder de Rijksdienst Caribisch Nederland en is belast met de uitvoering en het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Schepenwet.

Schietoefeningen

Uiteraard moet het politiekorps op Bonaire ook regelmatig met het wapen oefenen. De schietbaan op Bonaire bevindt zich bij Washikemba.

Slavernijverleden

Op 1 juli 2013 werd in alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden herdacht dat 150 jaar geleden de Nederlandse regering de slavernij afschafte.

De laatste jaren is de interesse op Bonaire gegroeid om meer te weten over het slavernijverleden. Steeds meer Bonairianen volgen cursussen over de cultuur en de geschiedenis van hun eiland.

Slachthuis

Het slachthuis van Bonaire bevindt zich aan de Kaminda Lagun. Naast het slachten van vee vindt in het abattoir ook vleeskeuring plaats.

Sloopauto's

Er zijn autobedrijven in Europees Nederland die sloopauto’s op Bonaire komen ophalen.

Sorteeranalyse

Jaarlijks organiseert Selibon (het afvalophaal- en afvalverwerkingsbedrijf van Bonaire) een sorteeranalyse van het huisafval van Bonaire.

Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders

De Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OcaN) is een zelfstandige stichting die opkomt voor de belangen van Caribische Nederlanders in Nederland. De OcaN is een overlegpartner voor de Caribische Nederlanders gemeenschap.

T

Trouwen

Twintig procent van alle trouwerijen vindt tegenwoordig plaats in het buitenland. Bonaire is een populaire trouwbestemming. De zon schijnt iedere dag en de kans op regen is nihil. De witte stranden, het azuurblauwe oceaanwater en de pastelgekeurde huisjes maken van Bonaire een super romantische locatie om elkaar het jawoord te geven.

Er is een verschil te maken tussen een burgerlijk (erkend) huwelijk in het historische gemeentehuis in Kralendijk waar het huwelijk wordt voltrokken en waar de afhandeling van de documenten plaatsvindt (trouwboekje en afschrift huwelijksakte) of een ceremonieel huwelijk. Vaak volgt na het burgerlijk huwelijk een kerkelijke ceremonie met aansluitend een receptie of feest. Tuinen van hotels en resorts en het idyllische strand kunnen het decor vormen voor het huwelijksfeest.

Gespecialiseerde touroperators en reisbureaus bieden complete trouwarrangementen en huwelijksreizen aan naar Bonaire. Ook veel hotels en resorts bieden op maat gemaakte bruiloften aan. Op deze manier wordt alle zorg uit handen genomen en kan met volle teugen genoten worden van de belangrijkste dag uit menig leven.

Als je het allemaal zelf gaat regelen komt er wel veel op papierwerk op je af. Zo moet onder andere één van de toekomstige echtgenoten in het bezit zijn van een (tijdelijke) verblijfvergunning.

Ook huwelijksreizen hebben vaak als bestemming het vriendelijke en romantische Bonaire. Zowel mensen die net op Bonaire zijn getrouwd als ook mensen die elders elkaar het jawoord hebben gegeven verkiezen Bonaire om hun huwelijksreis te maken.

Tropenkolder

Tropenkolder is de naam van een roman van de Marcel de Jong en beschrijft onder andere de corruptie op Bonaire.

Timeshares

Timeshare of periode-eigendom is het recht om tegen betaling van een bedrag gedurende bepaalde periodes (bijvoorbeeld 1 of 2 weken per jaar) gebruik te maken van een appartement of ander (deel van een) onroerend goed.

Het voordeel van timesharing is, dat het op deze manier voor veel mensen financieel haalbaar wordt om een vakantieaccommodatie te bezitten op een droomlocatie. Daarnaast voorkom je door timesharing langdurige leegstand van jouw vakantiewoning.

Bonaire is een populaire bestemming voor timesharing in de Caribische regio. Een deel van bezoekers van Bonaire zijn dan ook timeshare-eigenaren. Er zijn verschillende organisaties en bedrijven die bemiddelen in timesharing.

Toerisme

Het toerisme is de belangrijkste economische sector van Bonaire die verantwoordelijk is voor meer dan 80% van de economische activiteiten op het koraaleiland.

V

Verjaardagen

Verjaardagen zijn op Bonaire belangrijk. Met name kinderverjaardagen worden groots gevierd. Een onderdeel van de kinderverjaardag is het stukslaan van een Mexicaanse piñata-pop.

Pinata-poppen zijn gevuld met snoep, speeltjes en confetti. Ze worden speciaal voor de kinderpartijtjes gemaakt.

Verlichting voor uw portemonnee

In 2012 is op Bonaire de campagne 'Alivio pa bo pòtmòni' (verlichting van uw portemonnee) gestart. Met deze campagne probeert de overheid van Bonaire de bevolking meer bewust te maken van haar uitgavenpatronen. De campagne bestaat uit drie onderdelen: kortingsacties bij de supermarkten, een tv-programma en informatie via kranten en radio.

Vereniging van Administratiekantoren en Belastingconsulenten - BES

De Vereniging van Administratiekantoren en Belastingconsulenten - BES (VVAB) behartigt de belangen van administratiekantoren en belastingconsulenten die werkzaam zijn op Bonaire, Eustatius en Saba. De VVAB zetelt in Kralendijk.

Viskwekerij

Steeds meer soorten vis worden wereldwijd gekweekt voor de menselijke consumptie. Ook op Bonaire is een viskwekerij (fish farm) actief. De Elijah Fish Farm op Bonaire maakt gebruik van een volledig gesloten recirculatie systeem. De vis die op de viskwekerij wordt geproduceerd is bedoeld voor de lokale markt van Bonaire.

Viswijzer

Sommige vissoorten worden op Bonaire overbevist en kunnen maar beter niet gegeten worden. Dit geldt voor zwaardvis, tandbaars, marlijn, blauwvintonijn (wordt geïmporteerd op Bonaire) en geelvintonijn (wordt geïmporteerd op Bonaire).

Vissen op Bonaire

Videoconferentie vergaderruimte

In 2012 is er op Bonaire een publieke videoconferentie vergaderruimte (videoteleconferentie: VTC) geopend. Door deze videoconferentie vergaderruimte kunnen bedrijven en organisaties veel tijd en geld besparen.

Voorlichtingsraad Caribisch Nederland

In 2012 zijn er plannen gemaakt om een voorlichtingsraad voor Caribisch Nederland op te richten. Hierdoor wordt het mogelijk dat de media en de communicatieafdelingen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beter kunnen samenwerken.

Vriend van Bonaire

Het Bestuurscollege van Bonaire kan personen tot 'ereburger van Bonaire' benoemen. Deze mensen hebben dan veel voor het duikeiland betekend en worden dan officieel ‘vriend van Bonaire’.

De directeur van de Radio Wereldomroep Nederland (RNW) Jan Hoek is onder andere een van de mensen die deze eer ten deel is gevallen. 

W

Waterzuivering

De waterzuivering op Bonaire verloopt op een moderne manier. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een waterzuiveringsinstallatie, vier vacuümstations (tussenstations) en een compleet rioleringssysteem bestaande uit vacuümleidingen en irrigatiesystemen.

Z

Zambezi

Met de Zambezi-zaak wordt een groot onderzoek bedoelt naar twee Bonairiaanse politici die verdacht worden van fraude en valsheid in geschrifte.


Plaza Resort Bonaire

All Inclusive Hotel Plaza Resort Bonaire

Met de geweldige all inclusive formule van Plaza Resort is het onbeperkt genieten op Bonaire!

Meer info

Reisgidsen Bonaire

Reisgidsen over Bonaire

Ga jij naar Bonaire? Dan zijn deze reisgidsen over Bonaire onmisbaar voor jou!

Meer info

Auto huren op Bonaire

Huurauto Bonaire

Wat is er nou leuker om met een auto er op uit te trekken om het eiland te verkennen? Doen!

Meer info

Activiteiten op Bonaire

Kajakken op Bonaire

De allerleukste activiteiten op Bonaire boek je thuis al eenvoudig online bij Viator!

Meer info

Tip AB Car Rental

Ga jij naar Bonaire en zoek je een betrouwbare autoverhuurder? Dan is AB Car Rental een uitstekende partner. AB Car Rental heeft als enige autoverhuurder € 0,00 eigen risico! Bekijk de tarieven!

Tip Plaza Resort Bonaire

Uit persoonlijke ervaring kunnen wij dit hotel van harte aanbevelen. All inclusive, dus lekker zorgeloos en relaxed. Heerlijke cocktails aan de bar, een bbq aan het strand of ander thema diner, wat hebben wij genoten. De kamers zijn ruim, zeer comfortabel en de staf is super vriendelijk. Het huisrif voor de deur is geweldig, tijdens het snorkelen zagen we daar zelfs een schilpad! Wij komen er zeker terug. Beoordeeld met een 8.4. Meer info & Direct boeken!

Tip Snorkeltour Bonaire

Wil jij met een gids gaan snorkelen op Bonaire? Je ziet er de mooiste, kleurrijke vissen en wie weet ook wel een zeeschildpad. Hapjes, drankjes en snorkeluitrusting zijn inbegrepen! Boek deze tour bij Viator. Beoordeeld met 5.0 uit 5.0 sterren. Direct boeken!

Wil jij voordelig op vakantie naar Bonaire? Bekijk dan de last minutes en aanbiedingen!

TUI
De Vakantie Discounter
Stip Reizen
Corendon
PrijsVrij
By June vakantie Bonaire met huurauto
Beach Check Aanbiedingen
D-Reizen Aanbiedingen