Facebook Twitter
De beste aanbieders van vakanties naar Bonaire ArkeKras

Last Minutes Bonaire

Aanbiedingen en Lastminutes naar Aruba
Dagelijks vind je op deze website de beste aanbiedingen en last-minutes tegen scherpe prijzen. Direct naar het overzicht!

Gotomeer

Het Gotomeer (Saliña Goto, Saliña Grandi, Lagun Goto) in het noordwesten van Bonaire is de grootste saliña (zoutwatermeer) van het Nederlandse duikeiland. Het Gotomeer werd gevormd nadat door koraalvorming een natuurlijke dam ontstond waardoor het water van het meer werd afgesloten van de zee. 

Het Gotomeer bevindt zich in het Washington Slagbaai National Park en is een belangrijk foerageer- en broedgebied voor de majestueuze Caribische flamingo’s.

Vanaf een hoog observatiepunt staan er verschillende bankjes waar je een mooi uitzicht hebt op het meer. Vanaf dit uitzichtpunt heb je ook uitzicht op de kleine eilandjes in het meer en kun je in de verte de top van de Brandaris (241 m) zien liggen. De Brandaris is de hoogste berg van Bonaire.

Gotomeer Bonaire

In het Gotomeer liggen zogezegd verschillende kleine eilandjes. Het grootste eilandje draagt de naam 'Falcon' en is particulier bezit van een familie uit Rincon die er maïs en gerst verbouwen.

Het gebied rondom het Gotomeer is ook de plaats waar de meeste archeologische vindplaatsen van Bonaire zich bevinden. Vrij regelmatig worden er opgravingen gedaan bij het meer, waarbij restanten uit een ver verleden naar boven worden gehaald.

Brand bij BOPEC

Dicht in de buurt van het Gotomeer ligt het terrein van de BOPEC (Bonaire Petroleum Corporation). De BOPEC is een olieopslag en een olieoverslag bedrijf. Veel Bonairianen vinden bij de BOPEC hun emplooi, het bedrijf is derhalve zeer belangrijk voor de economie van het koraaleiland.

Dat dit soort bedrijven ook gevaarlijk kunnen zijn bleek op 8 september 2010. Op die datum brak er brand uit in twee olieopslagtanks. Uiteindelijk ging 32 miljoen liter ruwe olie in rook op. Sinds die tijd is de kleur van het water van het Gotomeer veranderd en zijn er veel minder Caribische flamingo’s te spotten.

Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht sinds die tijd onderzoek naar de milieueffecten op het Gotomeer van de brand bij BOPEC.

Het RIVM onderzoekt onder andere op de aanwezigheid van 'Perfluor Octaan Sulonaat (PFOS)' in de bodem, (grond)water en slip van het Gotomeer. PFOS is een stof die voorkomt in brandblusschuim. Het is een gevaarlijke stof die zich in het milieu ophoopt en moeilijk afbreekt.

Als de onderzoeksresultaten bekend zijn kunnen de nodige maatregelen genomen worden om het Gotomeer weer in zijn oude staat te herstellen.

Oliebestrijdingsplan

In 2012 heeft Bonaire een eerste stap gezet om zich beter te kunnen wapenen tegen ongelukken waarbij grote hoeveelheden olie in het milieu kunnen komen.

Vanaf dat jaar is er een container in gebruik genomen met oliebestrijdingsmateriaal. Deze container bevat onder andere beschermende kleding, handgereedschappen (emmers, scheppen, absorberende materialen) en materialen voor het vervoer van met olie besmeurde vogels

Vooral de eerste dagen na olieverontreiniging zijn essentieel voor de flora en fauna. Met de inhoud van de container kunnen de havenmeesters, parkrangers en andere professionals direct aan het werk bij een ongeluk waarbij veel olie in het milieu terecht komt.

Sinds 2013 is Bonaire bovendien uitgerust met een 'current booster' en 'off-shore oliekerende schermen'. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met andere (buur)landen over hoe te handelen en samen te werken in geval van grote olie-incidenten.